12/06/2024 12:28

35 năm HLG quận Ba Đình: Đoàn kết

Dự đại hội có đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình; đồng chí Phạm Thị Diễm, quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận, cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Quận ủy, UBND quận Ba Đình và Hội Luật gia Thành phố. Về phía Hội Luật gia quận Ba Đình có đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp, Chủ tịch Hội Luật gia quận và đại diện lãnh đạo các chi hội trực thuộc quận hội tham dự.Hội Luật gia quận Ba Đình được thành lập ngày 12/6/1989, đại hội khóa X năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Luật gia Quận Ba Đình. 

35 năm HLG quận Ba Đình: Đoàn kết

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2024 vừa qua, tổ chức hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận cùng sự phối hợp của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Ở cơ sở, nhiều chi hội được cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng đơn vị quan tâm tạo điều kiện; tổ chức hội được củng cố, duy trì hoạt động, thành lập chi hội mới, kết nạp và tiếp nhận thêm hội viên mới. Thành quả đó đã tạo nên sự phong phú trong phương thức, cách thức hoạt động theo hướng cải tiến, đổi mới, hướng về cơ sở và gần dân hơn. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, kịp thời phát hiện, động viên, khích lệ, nêu gương các tập thể và cá nhân tích cực hoạt động… qua đó tác động tích cực đến công tác củng cố tổ chức, xây dựng hội, phát triển hội viên trong thời gian qua.Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức hội, hội viên và công tác bảo đảm cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ cũng như những tác động tiêu cực của Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Hội; nhưng với tinh thần quyết tâm cao tập thể Ban chấp hành Quận hội, lãnh đạo các chi hội và hội viên đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2024 đã đề ra.Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, trong nhiệm kỳ Quận hội đã thành lập thêm được 04 chi hội (Chi hội Luật gia phường Kim Mã, Giảng Võ, Thành Công và Chi hội Luật gia Văn phòng Luật sư Thiện Chí Việt); nâng tổng số chi hội trực thuộc Hội Luật gia quận Ba Đình lên thành 25 chi hội (trong đó có 14 chi hội thuộc khối phường, 11 chi hội thuộc khối cơ quan, đơn vị và Văn phòng Công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, Văn phòng Luật sư).

35 năm HLG quận Ba Đình: Đoàn kết

Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam

Về phát triển hội viên, bên cạnh việc thành lập tổ chức hội, việc phát triển hội viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nguồn nhân lực cho thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Hội; với ý nghĩa ấy, trong nhiệm kỳ qua Quận hội và các chi hội luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên, tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, luật sư, công chứng viên… tham gia vào tổ chức hội, nên việc kết nạp hội viên có nhiều chuyển biến tích cực, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết nạp mới được 68 hội viên; nhiệm kỳ 2018 – 2024, kết nạp được 85 hội viên).Như vậy, hiện nay, hệ thống tổ chức Hội Luật gia quận Ba Đình có 25 chi hội (14 chi hội phường, 11 chi hội cơ quan, đơn vị, Công chứng, Luật sư, Thừa phát lại) và 233 hội viên (khối phường 101, khối cơ quan 132).Nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, những chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển từ 70 hội viên trở lên; Tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách, giám sát và phản biện xã hội khi được các cơ quan có thẩm quyền giao.Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Hoàn thành tốt trách nhiệm là thành viên tham gia Chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa 3 tổ chức MTTQ - HỘI LUẬT GIA - PHÒNG TƯ PHÁP; hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.Phấn đấu 70% cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác Hội; 100% hội viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp hội tổ chức; Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia quận Ba Đình trong giai đoạn mới.

35 năm HLG quận Ba Đình: Đoàn kết

Đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp, Chủ tịch Hội Luật gia quận Ba Đình phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Diễm, PCT UBND Quận Ba Đình ghi nhận và đánh giá cao các kết quả của Hội Luật gia quận Ba Đình trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác luật gia.Tiếp tục phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chi hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; Thường xuyên tổ chức các hoạt động và vận động hội viên tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật và Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HLG Quận Ba Đình khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 15 đồng chí; đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp - UV BTV Thành hội tái đắc cử Chủ tịch HLG Q. khóa X; bầu 12 đồng chí và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Luật gia thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.Cũng tại đại hội, đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho tập thể Hội luật gia quận Ba Đình và 04 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”.

Tags:

Hội Luật gia quận Ba Đình

Đại hội đại biểu lần thứ X

nhiệm kỳ 2024 -2029

Hội luật gia việt nam

đồng chí Trần Đức Long

Tin cùng chuyên mục