09/07/2023 11:00

Loạt dự án ở Hải Dương 'dính' vi phạm

 

Loạt dự án ở Hải Dương 'dính' vi phạm

Dự án khu dân cư Đại An II

Cụ thể, qua thanh tra 16 dự án sử dụng đất tại tỉnh Hải Dương, Thanh tra Chính phủ phát hiện 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch như: Thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng sử dụng đất còn chưa phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp có lô đất y tế chưa phù hợp với chức năng sử dụng đất khu công nghiệp; Khi phê duyệt quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng cơ bản và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang chất lượng quy hoạch dự án còn nhiều bất cập, phải điều chỉnh nhiều lần, nội dung điều chỉnh manh mún, việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh chậm, kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư xây dựng.

Dự án khu dân cư Đại An II, việc triển khai các bước về lập quy hoạch kéo dài, điều chỉnh cơ cấu, ranh giới cho thuê đất nhưng chưa kịp thời thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định, từ đó dẫn đến chậm lựa chọn chủ đầu tư dự án, làm giảm hiệu quả sử dụng đất.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra 13/16 dự án có hạn chế, thiếu sót như: chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi chưa điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất dẫn đến diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất tại các hồ sơ, tài liệu và chậm thu nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Trong đó, có đến 4 dự án đã được giao đất trên 1 năm nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: Dự án khu đô thị Đại Sơn; Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang; Dự án khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ; Dự án khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Cũng theo kết luận thanh tra, có 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất. Cụ thể, việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế VAT trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối với một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính; không tiến hành các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất, dẫn đến không xác định tiền thuê đất kịp thời.

Có 4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trật tự xây dựng, như: chủ đầu tư dự án tổ chức thi công khi chưa được cấp phép xây dựng, không thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc đóng cửa mỏ khu vực dự án.

Trong đó, tại dự án khu dân cư Đại An II, Công ty cổ phần Đại An đang tạm quản lý đất khu vực dự án, chưa được lựa chọn chính thức làm chủ đầu tư đã thi công đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật, tiến hành xây dựng nhà trên một số ô đất, vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Thời điểm thanh tra, địa phương này còn 26 dự án khu đô thị, dân cư đã được giao đất nhưng chưa được xác định tiền sử dụng đất (hơn 290ha), trong đó có 14 dự án giao đất vi phạm Luật Đất đai 2013.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương có biện pháp chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương đôn đốc chủ đầu tư dự án đang nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí phải nộp về ngân sách Nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có hướng xử lý về kinh tế tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng; trong đó gần 25 tỷ đồng tại các dự án đầu tư xây dựng, hơn 50 tỷ đồng đối với các dự án đất đai. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế của tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ hơn 29,4 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 5,7 tỷ đồng.

Chủ đề: tiền thuê đất Thanh tra Chính phủ trật tự xây dựng sử dụng đất công tác quản lý đất đai dự án khu dân cư Đại An II Sao Đỏ

Tags:

tiền thuê đất

Thanh tra Chính phủ

trật tự xây dựng

sử dụng đất

công tác quản lý đất đai

dự án khu dân cư Đại An II

Sao Đỏ

Tin cùng chuyên mục