"thanh-pho-bac-giang"( Có 1 Kết quả )
Bắc Giang: Gói thầu hơn 102 tỷ chỉ giảm giá được 16 triệu đồng

Bắc Giang: Gói thầu hơn 102 tỷ chỉ giảm giá được 16 triệu đồng

03/11/2023