02/11/2023 12:50

Từ 1/1/2024 những học sinh này có thể sẽ được giảm 50% học phí

Hà Nội đang đề xuất hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh thuộc hộ cận nghèo từ 1/1/2024.

Hà Nội giảm 50% học phí trong năm 2024?

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố thuộc hộ cận nghèo.

Dự thảo Nghị định đề xuất hỗ trợ 50% mức thu học phí do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học.

Từ 1/1/2024 những học sinh này có thể sẽ được giảm 50% học phí

 Hà Nội đang đề xuất hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh thuộc hộ cận nghèo từ 1/1/2024.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP. Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của TP. Hà Nội.

Thời gian hỗ trợ từ 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ, ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Hà Nội thu học phí năm 2023 - 2024 như thế nào?

Học phí năm học 2023-2024 giáo dục phổ thông tăng mạnh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi Bộ GD&ĐT vẫn đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì một số địa phương đã quyết định hỗ trợ học phí cho học sinh trên địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Tại Hà Nội, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của HĐND TP quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2023-2024.

Từ 1/1/2024 những học sinh này có thể sẽ được giảm 50% học phí

 Học phí năm học 2023-2024 của Hà Nội tăng so với năm ngoái.

Theo đó, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT khu vực thành thị (bao gồm các phường và thị trấn) là 300.000 đồng/học sinh/tháng. Mức thu học phí khu vực nông thôn nông thôn (các xã, trừ xã miền núi) là 100.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; cấp THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng. Khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) thu 50.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS; cấp THPT thu 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; công khai mức thu học phí theo quy định.

Học phí các cấp tăng ra sao?

So với năm ngoái, khung học phí thực tế không tăng, song vì Hà Nội không còn áp dụng chính sách hỗ trợ, nên số tiền thực nộp của phụ huynh ở một số bậc học sẽ cao gần gấp đôi.

Ở nội thành, học sinh mầm non và THCS phải đóng học phí từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng.

Học phí các cấp học ở Hà Nội năm 2023 - 2024 như sau (đơn vị: Đồng/học sinh/tháng):

VùngMầm nonTiểu họcTHCSTHPT

Thành thị (phường, thị trấn)

300.000300.000300.000300.000

Nông thông (xã, trừ xã miền núi)

100.000100.000100.000100.000

Dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi)

50.00050.00050.00050.000

Mức trần học phí với các trường công chất lượng cao như sau (đơn vị: Đồng/học sinh/tháng):

Trường công chất lượng caoTrần học phí năm học 2023 - 2024Mầm non5.100.000

Tiểu học

5.900.000THCS5.300.00THPT6.100.00.

Tin cùng chuyên mục